Historia Diakonii Muzycznej przy Archidiecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży związana jest z Pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Dukli
i Krosna, w dniach 9-10 czerwca 1997 roku.

A zaczęło się tak:

Pozdrawiam młodzież, która tej nocy czuwała na modlitwie. Nie widać po nich, żeby się im chciało spać. Odpowiadając na harcerskie <Czuwaj!> - mówię wszystkim Czuwajcie! (Jan Paweł II na zakończenie Mszy św. w Krośnie - 10 czerwca 1997 r).

Tymi słowami Jan Paweł II podziękował młodzieży, która całą noc - z 9/10 czerwca 1997 roku - trwała na modlitwie w wigilię kanonizacji bł. Jana z Dukli, na lotnisku w Krośnie.

Liturgię tej modlitewnej wigilii pt. "Jak piękne są stopy zwiastuna radosnej nowiny" - animowała Diakonia Muzyczna. Do tego wydarzenia wiary młodzi artyści przygotowywali się przez udział w warsztatach formacyjno-muzycznych (jesień 1996, ferie zimowe 1997, wiosna 1997).

Niejako po drodze do Krosna na spotkanie z Ojcem Świetym, była jeszcze trzydniowa celebracja Niedzieli Palmowej w Sanoku ((21-23.03.1997 r.), przeżywana jako Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Począwszy od sanockiego Spotkania, Diakonia Muzyczna - już systematycznie ? organizuje warsztaty formacyjno-muzyczne i przygotowuje repertuar pieśni, zapewniając liturgiczną oprawę nabożeństw podczas Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Spotkania te - każdego roku - odbywają się w jednym z wybranych miast archidiecezji przemyskiej. Diakonia Muzyczna animuje także liturgię Pielgrzymki Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej, inaugurującej nowy rok pracy formacyjnej i z okazji Dnia Papieskiego (zawsze druga niedziela października) oraz inne wydarzenia wiary w roku duszpasterskim.

Na przestrzeni 15 lat - w zajęciach formacyjno-muzycznych uczestniczyło kilkaset młodych z całej archidiecezji. Pierwszym dyrygentem Diakonii był ks. Tadeusz Bratkowski, wykładowca muzyki i śpiewu w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od roku 2001 - zajęcia wokalno-muzyczne prowadzi i Diakonią dyryguje dr Monika Brewczak z Sanoka, nauczycielka w szkole muzycznej oraz założycielka i opiekunka zespołu wokalnego "Soul", przy parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

Na okoliczność Ogólnopolskiego Dziękczynienia za Beatyfikację Jana Pawła II i z okazji 25 lecia pasterskiej posługi Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika ? z udziałem Episkopatu Polski (Przemyśl - 16.10.2011 - Bazylika Archikatedralna) ukazał się Śpiewnik Diakonii Muzycznej pt. ?Śpiewaj Panu nową pieśń? (wydanie IV uzupełnione), a Diakonia Muzyczna - w 150 osobowym składzie ? animowała liturgię Mszy św. dziękczynnej (godz. 11.00).

Nowy Śpiewnik zawiera jubileuszową dedykację:

Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Wielkiemu Przyjacielowi Młodzieży ? w 25 rocznicę święceń biskupich.

Diakonia Muzyczna Archidiecezji Przemyskiej

Ks. Tadeusz Biały ? Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 
dm12
rewers